KONTAKT

Przetwarzającym dane osobowe jest Katarzyna Radełczyk Architekt Wnętrz NIP 9491987344, ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 104/ 17 50-307 Wrocław. Dane osobowe są powierzone Paula Pająk Architekt Wnętrz NIP 9492226133, REGON:369643410 ul. Rudlickiego 9, 42-209 Częstochowa, reprezentowanej przez Paulę Pająk, współtworzącą pracownię wnętrz pokąty. Dane osobowe zawarte w powyższym formularzu będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, przy czym podanie adresu e-mail jest niezbędne do uzyskania odpowiedzi. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania lub usunięcia.

W celu umówienia spotkania prosimy o kontakt telefoniczny lub na adres e-mail.

Pokąty

autorska pracownia projektowania wnętrz

ul. Wyszyńskiego 104

50-257 Wrocław

____

T: 607 219 072

T: 535 031 393

M: pracownia@pokaty.pl